Pellet drzewny

Pellet drzewny

Podstawowym surowcem do produkcji pelletu są
odpady drzewne z tartaków, zakładów przeróbki drewna oraz
leśne odpady drzewne (trociny, zrębki, wióry
Na europejskim rynku są 2 rodzaje pelletu. Pierwszy
rodzaj często nazywany „PREMIUM” albo „GOLD” jest stosowany
do ogrzewania domów. Ze względu na swój jasny kolor
nazywany również „białym”. Drugi rodzaj jest wyprodukowany
dla dużych kotłów przemysłowych.
Pierwszy rodzaj pelletu ma wysoką kaloryczność, jest
on wyprodukowany z lepszych surowców bez dodatków
chemicznych.
Drugi rodzaj pelletu, zazwyczaj większej średnicy niż
pierwszy. Ze względu na obecność w nim dużej ilości kory ma
kolor ciemny, kaloryczność takiego pelletu jest niższa oraz
jest tańszy.