Dřevěné Pelety

Dřevěné Pelety

Základní surovinou pro výrobu pelet je
dřevní odpad z pil, dřevozpracujících závodů a
lesní dřevní odpad (piliny, štěpky, hobliny)
Na evropském trhu existují dva druhy pelet. První
typ, často nazývaný „PREMIUM“ nebo “ ZLATÁ“, se používá
k vytápění rodinných domů. pro svou světlou barvu se
také nazývá „bílá“. Druhý typ se vyrábí pro velké průmyslové kotle.
První typ pelet má vysokou výhřevnost, jsou vyrobeny z lepších surovin bez chemické přísady.
Druhý typ pelet, obvykle o větším průměru než první. Vzhledem
k přítomnosti velkého množství kůry v něm má
tmavou barvu, výhřevnost takových pelet je nižší a jsou levnější.