Palety EUR-UIC

Palety EUR-UIC

EUR – UIC, tak oznaczona paleta oznacza europaletę, czyli najpopularniejszą paletę w Europie. 

 

Europalety już od ponad 70. lat umożliwiają sprawny przepływ towarów i procesów w magazynach wysokiego składowania. Jedną z największych zalet europalet jest ich uniwersalność (europaleta pasuje do wszystkich rodzajów wózków widłowych) oraz możliwość wielokrotnego użytkowania.

 
Różnica pomiędzy paletą UIC, a paletą EPAL polega jedynie na oznaczeniach na wspornikach. Palety UIC posiadają znak UIC na lewym wsporniku, a znak EUR na prawym wsporniku. Natomiast palety EPAL posiadają znak EPAL na lewym i prawym wsporniku. Palety UIC i palety EPAL nie różnią się od siebie właściwościami konstrukcyjnymi ani parametrami technicznymi.

charakterystyka Palety EUR-UIC

Dane techniczne

zalety

wymiary Palety EUR-UIC